Ưu tiên giành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

VBK Collection 2023 - Slap House

VBK Collection 2023 - Slap House

NỘI DUNG:

Dung lượng đã nén 457 Mb
7 Ambience
73 Bass shot
160 Clap
40 Crash
79 DrumLoops
190 Fx
144 Kick
12 Long Fill
134 Pers + Shaker
18 Ride
58 ShortFill
11 Snap
85 Snare
27 Stab
17 Synth

Link download: https://pumpyoursound.com/f/pys/tong-hop-sample-pack-edm/147989

Nếu muốn tìm hiểu về lộ trình học nhạc, hãy điền thông tin vào biểu mẫu rồi bên mình sẽ liên hệ tư vấn chi tiết

https://forms.gle/Tiv4szzE7QenG9wg6

Bài trước Bài sau