Ưu tiên giành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

Lớp Học Hòa Âm Phối Khí

CHI TIẾT LỚP HỌC

 

 

 

GIẢNG VIÊN

 

CÁC SẢN PHẨM CỦA GIẢNG VIÊN

Xẩm Hà Nội - HÀ MYO X THẾ PHƯƠNG VBK

Xẩm + EDM ( Hybrid Trap)

 

ĐẬP NÀNG KHỌT - HÀ MYO x THẾ PHƯƠNG VBK

DÂN CA MƯỜNG + EDM (FUTURE BASS)

 

 

PHOENIX CAMP - TRẦN TOẢN x THẾ PHƯƠNG VBK x HÀ MYO

CINEMATIC + EDM (MELODIC DUBSTEP)

 

 

THE VENUS - THẾ PHƯƠNG VBK 

EDM (FUTURE HOUSE)

 

 

NGHE ANH - DUY ANH 

 

 

ĐÓN DÂU - SONG NHI

 

HỌC VIÊN CỦA VBK MUSIC