Sản xuất Beat/ Hòa Âm Phối Khí

   

 

CÁC SẢN PHẨM

(Vui lòng nhấn "next" để xem các sản phẩm tiếp theo trong playlist) 

 

Pop & EDM Music For Artist

 

Các sản phẩm House & Vinahouse Remix

 

Các sản phẩm Nhạc Dân Ca Đương Đại Kết Hợp EDM (Nhạc Điện Tử)

 

Các sản phẩm EDM/Festival

 

VBK Acoustic Cover

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI