Ưu tiên giành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

Free Samples Pack: VBK Collection 2022 - Vinahouse Vol 2

Free Samples Pack: VBK Collection 2022 - Vinahouse Vol 2

Free Samples Pack: VBK Collection 2022 - Vinahouse Vol 2

51 Claps Loop

101 Full Drum

68 Kick Loop

72 Perc Loop

15 Short Fill

21 Tom Loop

77 Top Loop

31 FX Loop

132 Melody loop/56 Music loop/19 Organ loop/21 Pad loop/46 Piano/119 Stab

52 Synth - Pluck Loop

80 Vocal Loop

 

Nếu muốn tìm hiểu về lộ trình học nhạc, hãy điền thông tin vào biểu mẫu rồi bên mình sẽ liên hệ tư vấn chi tiết

https://forms.gle/Tiv4szzE7QenG9wg6

Bài trước Bài sau