Ưu tiên giành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

Free Samples Pack: VBK Collection 2021 - Vinahouse Vol 1

Free Samples Pack: VBK Collection 2021 - Vinahouse Vol 1

Free Samples Pack: VBK Collection 2021 - Vinahouse Vol 1

83 Punchy Kick

165 Bass Shot/Synth Shot

159 Snare/Clap

172 Hihat/Crash/Ride

191 Fx; 75 Long Fill/Short Fill

115 Percussion/Tom

 
Link download: https://vbkmusicteam.com/blogs/free-sample-pack/tong-hop-sample-pack-vinahouse

Nếu muốn tìm hiểu về lộ trình học nhạc, hãy điền thông tin vào biểu mẫu rồi bên mình sẽ liên hệ tư vấn chi tiết

https://forms.gle/Tiv4szzE7QenG9wg6

Bài trước Bài sau