Ưu tiên giành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

COMBO EDM BASIC TỪ A-Z

-7% 837,000₫ 900,000₫

Mô tả dự án

Học làm nhạc cơ bản bằng phần mềm FL Studio. Khóa học trang bị cho bạn những kiến thức cơ bản quan trọng nhất xây dựng nền tảng vững chắc trong quá trình học tập và làm nhạc bằng FL Studio. 

FL Basic: Cung cấp các nền tảng thao tác trên phần mềm FL Studio. Sau khóa học các bạn sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng để kiểm soát phần mềm làm nhạc FL Studio.

EDM Basic: Cung cấp các nguyên tắc căn bản về nhạc điện tử cũng như khả năng hiểu biết và phân loại những âm thanh điện tử giúp các bạn có nền tảng trước khi bước vào học hòa âm phối khí một dòng nhạc điện tử bất kỳ

Nhạc Lý Cơ Bản Ứng Dụng: Cung cấp các kiến thức nhạc lý cơ bản và cách ưng dụng các kiến thức ấy trong quá trình học và làm nhạc.