Ưu tiên giành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

VBK Collection 2024 - Kick For Trap Hiphop - Vol 1

VBK Collection 2024 - Kick For Trap Hiphop - Vol 1

🔥 VBK Collection 2024 - Kick For Trap Hiphop - Vol 1 🔥

  • 30 kick siêu chất lượng cho dòng nhạc trap hiphop

*Anh em lấy ở link này nhé! https://forms.gle/9S29472Jj6BYJx8G8

Nếu muốn tìm hiểu về lộ trình học nhạc, hãy điền thông tin vào biểu mẫu rồi bên mình sẽ liên hệ tư vấn chi tiết

https://forms.gle/Tiv4szzE7QenG9wg6

Bài trước Bài sau