Ưu tiên giành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

VBK Collection 2023 - Vinahouse Percussion Style Gõ Vol. 1

VBK Collection 2023 - Vinahouse Percussion Style Gõ Vol. 1

VBK Collection 2023 - Vinahouse Percussion Style Gõ Vol. 1

100 percussion one shot gõ “bôm bốp” để anh em làm nhạc gõ đón tết nhé

Nếu muốn tìm hiểu về lộ trình học nhạc, hãy điền thông tin vào biểu mẫu rồi bên mình sẽ liên hệ tư vấn chi tiết

https://forms.gle/Tiv4szzE7QenG9wg6

Bài trước Bài sau