Ưu tiên giành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

VBK Collection 2023 - Deephouse Vietnamese Style Lite Vol.2

VBK Collection 2023 - Deephouse Vietnamese Style Lite Vol.2

VBK Collection 2023 - Deephouse Vietnamese Style Vol.2

Dung lượng: 1.8GB (3000 Samples)

470 Claps
440 Fills
600 Fx
450 Hihats
580 kicks
580 Percussions
180 Snares
190 Bass shots

 

Link download: https://pumpyoursound.com/f/pys/vbk-collection-2023-deephouse-vietnamese-style/163168

Nếu muốn tìm hiểu về lộ trình học nhạc, hãy điền thông tin vào biểu mẫu rồi bên mình sẽ liên hệ tư vấn chi tiết

https://forms.gle/Tiv4szzE7QenG9wg6

Bài trước Bài sau