Ưu tiên giành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

VBK Collection 2020/2021/2022/2023

VBK Collection 2020/2021/2022/2023

VBK Collection 2020:

VBK Collection Trap Hiphop Essential Vol 1

https://drive.google.com/file/d/1i_NXbgj5tDLgoa1ztvWqvURSAJ_tCS75/view?usp=share_link

VBK Collection - G House - Vol.1

https://drive.google.com/drive/folders/1Y2FUWLD8D-nfwYUKqcbXUysHoiUyMDtB

VBK Collection - G House - Vol.2

https://drive.google.com/file/d/1kCX-OfhfW6_8P9oM_unQDFsg9aDO_d2i/view?usp=sharing

VBK Collection - Future House Vol.1

https://drive.google.com/file/d/1mRPB3f8m2JUqqxxQqAqGvgHOsEJVM4Az/view?usp=share_link

VBK Collection - Future House Vol.2

https://drive.google.com/file/d/1rBRjbGwWgNJv4_VCG5sYvDTvBOPrOeDT/view?usp=share_link

VBK Collection - Future Bass Essentials Vol.2

https://drive.google.com/file/d/1VxM_wdVPTweeVqS3x1fJyqC1rB78LZvq/view?usp=share_link

VBK Collection - Future Bass Essentials Vol.3

https://drive.google.com/file/d/1zom-6yad2bbrUIeitusKZrD-vK7uUN5x/view?usp=share_link

 

VBK Collection 2021:

VBK Collection 2021 Tropical House Vol.1

https://drive.google.com/file/d/1duibUFBn_DCXkn6qD4snGTeJqSXet9si/view?usp=sharing

VBK Collection 2021 Deep House Vol.1

https://drive.google.com/file/d/1YxgbxLZDT206XrjWBZBfhAtp5Dqer6sv/view?usp=sharing

VBK Collection 2021 - Slap House Vol.1

https://drive.google.com/file/d/1Yi3ciCDfkxSmEiK6MzfMw-jexgTbp8qG/view?usp=sharing

VBK Collection 2021 - Slap House Vol.2

https://drive.google.com/file/d/1sOKbOWRBKS24wonX558TmutGZCfv5SPR/view?usp=sharing

VBK Collection 2021 - Progressive House Vol.1

https://drive.google.com/file/d/1NjSoE986vlotj23QuCZN4Kek_a4oL_bY/view?usp=sharing

VBK Collection 2021 - Pop Ballad Vol.1

https://drive.google.com/file/d/11Mg8zbYdj5I0OLRPrSSQ4Mw7ToddHAzQ/view?usp=sharing

VBK Collection 2021 - Melodic Dubstep Vol.1

https://drive.google.com/file/d/13ppfOj3x1nVtfL9m3QwDAKIxFvtJ3wzC/view?usp=sharing

VBK Collection 2021 - Lofi Vol.1

https://drive.google.com/file/d/1jJ2iHRzacIePDsuFkQfmvY7Q1v3y2P_t/view?usp=sharing

VBK Collection 2021 - Lofi RnB Vol.2

https://drive.google.com/file/d/1VN9KCEgLs8eC7gr8RGoM2ghDJtqFqhdL/view?usp=share_link

VBK Collection 2021 - Future House Vol.1

https://drive.google.com/file/d/1Mzy4cBiTd6mb_IAFlseiYGXgEm7CfReN/view?usp=sharing

VBK Collection 2021 - VinaHouse Vol 1

https://drive.google.com/file/d/1CgUkUAsbQDD5OoUqRPKRcyl0T3Qfw_RJ/view?usp=sharing

 

VBK Collection 2022:

VBK Collection 2022 - Future Bass Vol 1

https://drive.google.com/file/d/1xmngRMNIYWPSIcSbmOUJACNF6bu3qDA4/view?usp=sharing

VBK Collection 2022 - Rap Rnb Vol 1

https://drive.google.com/file/d/1WgAf3OaA6-49bVY_CWEqrBMi3Hli19pQ/view?usp=sharing

VBK Collection 2022 Harmony - Melodic Rap

https://drive.google.com/file/d/1t7m1mRpVLF4MiaKSfJ6tSTl6S2xZMDy-/view?usp=sharing

 

VBK Collection 2023:

VBK Collection 2023 - Slap House 

https://drive.google.com/file/d/1oF2g0WLvSJ2Yow7fZy9UGzoUWErtcxzO/view?usp=sharing

VBK Collection 2023 - House Lak Vol 1

https://drive.google.com/file/d/1cY1KmyngiZVUWgkRZpKvHL94r416sE_-/view?usp=share_link

VBK Collection 2023 - Deephouse Vietnamese Style Vol.2

https://drive.google.com/file/d/1-oUK5X2CRJW1m01iNn-jlPHkEJ0uS85L/view

 

VBK Mega Collection

VBK Collection 2022 Vinahouse Megapack

https://drive.google.com/file/d/1ckAbPxG_5YS49voXZ7rHRpMAisTiCA5u/view?usp=sharing

VBK Megapack Collection 2021 - Future Bass, Trap, Lofi RnB

https://drive.google.com/file/d/1mpoOzpC4aDPwmjeuUaxziFVxMS7Kv10O/view?usp=sharing

VBK Megapack Collection 2021 - House-002

https://drive.google.com/file/d/1AXiAMxlRG9yWUQsU7LfOFBZVuN__helK/view?usp=sharing

Nếu muốn tìm hiểu về lộ trình học nhạc, hãy điền thông tin vào biểu mẫu rồi bên mình sẽ liên hệ tư vấn chi tiết

https://forms.gle/Tiv4szzE7QenG9wg6

Bài trước Bài sau