Cộng đồng EDM

 

 

1. Youtube 

 

+ Hướng Dẫn EDM: https://www.youtube.com/channel/UCEUCPBc_yLcko0gjQVjzncg

 

2. Facebook

 

+ Tự học FL Studio Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/2069804879832484

 

+ VBK Music Hướng Dẫn Làm Nhạc: https://www.facebook.com/vbkmusic2017

 

+ VBK Music Nông Trại Meme: https://www.facebook.com/profile.php?id=100055532902418

 

+ Tự Học Ableton Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/3862813940402167

 

3. Web: https://vbkmusicteam.com/

 

4. Tiktok Hướng Dẫn EDM: https://www.tiktok.com/@edmvbk02

 

5. SoundCloud VBK Music - EDM: https://soundcloud.com/vbk-music-363716181/tracks

 

 

 

 

 

 

Hotline: 0963007637 - Email: [email protected]