Làm Beat/Hoà Âm Phối Khí

 

 

 

CÁC SẢN PHẨM CỦA VBK MUSIC

XẨM HÀ NỘI - HÀ MYO X THẾ PHƯƠNG VBK

ÂM NHẠC DÂN GIAN X RAP X EDM (TRAP)

 

 

ĐẬP NÀNG KHỌT - HÀ MYO X THẾ PHƯƠNG VBK

ÂM NHẠC DÂN GIAN X EDM (FUTURE BASS)

 

 

CÓ ĐẢNG SÁNG SOI VỮNG BƯỚC TA ĐI - KHÁNH LY ft. THÁI SƠN X TẠ DUY TUẤN

ÂM NHẠC DÂN GIAN X EDM (TRAP)

 

 

NGHE ANH - DUY HIẾU (POP BALLAD)

 

 

PHOENIX CAMP | TRẦN TOẢN X THẾ PHƯƠNG VBK X HÀ MYO

CINEMATIC X EDM (MELODIC DUBSTEP)

 

 

ĐÓN DÂU - SONG NHI RNB/FUTURE POP

 

 

MỜI TRĂNG VÀO LÀNG ĐÓN TẾT TRUNG THU POP/FUTURE POP

 

Hotline: 0963007637 - Email: [email protected]