Advance Progressive House 2

Lượt xem : 20

Thông số : 

 - Dung lượng : 9,6 GB

 - Thời Lượng : 4 giờ 25 phút

 - Số lượng Video : 12

 - Độ phân giải : Full HD 1920 x 1080 - 60FPS - 5000kpbs

 - VST / Sample Pack : Free Sample Pack + Preset

 - Project Free : 3

 

800.000 đ

Hotline: 0963007637 - Email: [email protected]