Basic Future House Gen 2

Lượt xem : 191

Nội dung : 

 - Dung Lượng: 8,45 GB

 - Thời Lượng : 4 giờ 18 phút

 - Số lượng video : 12

 - Độ phân giải : Full HD 1920 x 1080 - 60FPS - 5000kpbs

 - VST / Sample Pack: VBK Collection 2021 - Future House Vol.1

 - Free Project : 1

800.000 đ

Hotline: 0963007637 - Email: [email protected]