Ưu tiên giành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

VBK Collection Vinahouse 2022 - Bass Sylenth1 Preset Vol 1

VBK Collection Vinahouse 2022 - Bass Sylenth1 Preset Vol 1

36 preset bass Sylenth1 

2 bank preset bass Sylenth 1

Dung lượng đã nén: 42Mb

Nếu muốn tìm hiểu về lộ trình học nhạc, hãy điền thông tin vào biểu mẫu rồi bên mình sẽ liên hệ tư vấn chi tiết

https://forms.gle/Tiv4szzE7QenG9wg6

Bài trước Bài sau